Logo

Match with Peg Perego stroller (except PLIKO MINI)